Wie zijn wijSmoelenboek

+ Wie zijn wij

Diemex Expertise is in 2002 opgericht door de heren Willem Staring, Melanie Beck en George Wissink.

Beiden zijn na jarenlange ervaring in de schade en expertise wereld, een eigen expertise bureau gestart met het geloof dat zij een gunstiger klimaat kan creëren in de schade en expertisebranche. Wij hebben een goede naam opgebouwd in de branche door in onze aanpak altijd streng en integer te handelen. Diemex Expertise is een 100% onafhankelijk expertise bureau met zo'n 8 medewerkers en 12 externe professionals. Wij beschikken over een selecte groep van gekwalificeerde en betrokken experts met jarenlange praktijkervaring en brede vakkennis.

Onze kracht is dat wij een kleine, platte organisatie zijn met korte communicatielijnen tussen onze experts en binnendienst, wat zorgt voor korte doorlooptijden en een snellere verwerking van dossiers. Als expert is het


belangrijk dat je goed op de hoogte bent wat er speelt op de markt. Wij stimuleren onze experts dan ook om deze kennis op peil te houden door middel van cursussen en jaarlijks de vereiste NIVRE punten te behalen. Ons bureau is gevestigd in Diemen. Wij zijn één van de meest dynamische en meest flexibele bureaus in ons vakgebied.

Door jarenlange ervaring van onze experts zijn wij in staat verschillende vormen van schade expertise kwalitatief uit te voeren. Wij zijn gespecialiseerd in verschillende vormen van expertise diensten. Voor een nadere toelichting over de verschillende dienstverleningen. Lees hier.

Diemex expertise heeft een landelijke dekking.


+ Werkwijze

Ontwikkeling automatisering
De schade en expertisebranche is altijd volop in beweging. In onze aanpak probeert Diemex Expertise continu actueel te blijven en in te spelen op de nieuwste technologische ontwikkelingen om voor een efficiënt en een snel afhandelingproces te zorgen. Voor onze opdrachtgevers hebben wij een fix filter systeem ontwikkeld.

Tevens hebben wij een geavanceerd dossier filtersysteem en kunnen wij afwikkeling van audaflow processen voor u beheren. Voor een nadere toelichting kunt u hierover contact met ons opnemen.

Helder
De bevindingen van de expert worden op een overzichtelijke en objectieve wijze aan u gerapporteerd. Door het vast te leggen in een expertiserapport van Diemex Expertise staat u zwart op wit sterk. Naast ons scherpe en snelle inzicht, proberen wij in onze verslaggeving to the point te blijven en zijn wij bekwaam om alleen datgene op te schrijven wat er toedoet.

Maatwerk
Iedere zaak is weer anders en zo gaan wij hier daar ook mee om. We proberen ons in iedere zaak zo goed mogelijk te verplaatsen. Wij leveren maatwerk voor iedere opdrachtgever die dat wenst en proberen precies datgene aan te bieden wat nodig is. De rapportage passen wij op de specifieke wensen aan.

Communicatie
Een goede afwikkeling hoort gepaard te gaan met goede communicatie. Dit doen wij door iedere opdrachtgever zo goed mogelijk te informeren door middel van statusberichten. Tevens bieden wij al onze opdrachtgevers een online systeem aan om eenvoudig inzicht te verschaffen in hun dossiers.

Snel
Wij streven ernaar ons afhandelingtraject zo kort mogelijk te houden en een bijdrage te leveren het schaderegelingproces verder te optimaliseren voor onze opdrachtgevers en tegelijkertijd met de beste oplossingen te komen. Bij ons bent u verzekerd van tijdswinst door korte doorlooptijden, korte communicatielijnen, snelle responsetijden, een up-to-date automatiseringsysteem voor de meest efficiëntste verwerkingen.

Kwaliteit
In de schade en expertisebranche hebben wij een reputatie van een streng doch integere beoordelaar te zijn. Het is onze taak om de belangen te behartigen van onze opdrachtgevers en ervoor te zorgen dat zij krijgen waar zij recht op hebben. Dit doen onze experts met veel inzet en betrokkenheid. Door onze jarenlange praktijkervaring zijn wij in staat op het gebied van schade te adviseren wat de beste herstelmogelijkheden zijn die economisch verantwoord zijn. We go the extra mile!

Persoonlijke service, kwaliteit en flexibiliteit zijn kernwaarden die bij ons hoog in het vaandel staan. Wij spannen ons voortdurend in om onze dienstverlening te verbeteren voor onze klanten en proberen constant mogelijkheden te vinden om de klanttevredenheid te verhogen. Verbeterpunten proberen wij continu te vinden rondom automatisering, communicatie, (intern) en externe samenwerking, ketensamenwerking (klanten, verzekeraars en experts). Wij proberen actief de knelpunten aan te pakken om beter te sturen op de doorloop en responsetijden, en werkachterstanden zoveel mogelijk weg te werken. Wij beschikken sinds 30-07-2012 dan ook over het ISO 9001 certificaat (kwaliteitszorg). Wilt u meer inzicht hebben op ons kwaliteitsmanagementsysteem, dan kunt u contact met ons opnemen.

+ Voor wie?

Wij hechten veel waarde aan het opbouwen van een langdurige relatie met onze opdrachtgevers. Sinds 2002 is Diemex Expertise voor inspectie en taxatie dé partner voor verzekeraars, gevolmachtigden, wagenparkbeheerders, leasemaatschappijen, eigen risicodragers en vele andere soorten opdrachtgevers.

Onze expertise diensten verrichten wij o.a. ook voor verhuurmaatschappijen, fleetowners, online autoveilingen, assurantiepersonen, gemeenten en curator organisaties.