Onafhankelijk Binnen 1 werkdag taxatie Landelijke dekking 30 jaar expertise ervaring

privacy verklaring

Geachte lezer,

Voor u ligt de nieuwe privacyverklaring van Diemex Expertise in de zin van de Verordening (EU) 2016/679. De verordening is ook wel bekend als de AVG. Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel en wij doen er dan ook alles aan om zo zorgvuldig en verantwoord mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Hoe wij dit doen kunt u hieronder lezen.
1. Over ons
Diemex Expertise, gevestigd aan de Verrijn Stuartweg 25 (1112 AW) te Diemen, kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruikt maakt van onze diensten.

Kamer van koophandel nummer : 39078949.
Vestigingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel : 000007995997.

Telefoonnummer : + 31 (0)20 3140990
Fax : + 31 (0)20 6002615
E-mailadres : info@diemex.nl
Audabox : 704100

2. Diemex kan de volgende gegevens verwerken:
2.1 Gegevens:
– Uw voor-en achternaam;
– Uw adresgegevens;
– Uw telefoonnummer;
– Uw e-mailadres;
– Objectgegevens van uw voertuig (-uw kenteken, type voertuig met chassisnummer-);
– Gegevens aangeleverd door het RDW;
– Handelsnaam;
– Vestigingsadres;
– Kvk-nummer;
– Social media accountnamen;
– Klantnummer, opdrachtnummer, factuurnummer.
2.2 Hoe komen wij aan deze gegevens?
De bovenstaande gegevens krijgen wij van onze opdrachtgever(s) waarmee wij een
verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Voorts krijgen wij deze persoonsgegevens door raadpleging van de openbare registers (-Kamer van Koophandel-) of door raadpleging van openbare bronnen als social media. Volledigheidshalve krijgen wij deze gegevens ook wanneer er een expertise, taxatie, of contra-expertise door onze opdrachtgever wordt aangevraagd.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
3.1 Partijen
– Hosting van onze website;
– Boekhouder;
– Mailservers;
– Telefoondiensten;
– Betaaldiensten;
– Bezorgdiensten.
3.2 Derden
Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden indien dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
3.3 Werknemers
Onze werknemers zijn gebonden aan een geheimhoudingsbeding en zijn dan ook
verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en deze te respecteren.

4. Op grond waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken?
– Voor de uitvoering van een overeenkomst;
– Met uw toestemming;
– Vanwege een gerechtvaardigd belang.

5. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
5.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens in de door de opdrachtgever gegeven opdracht om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of de situatie dat vereist.
5.2 Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.
5.3 Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden.

6. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
6.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens zeven jaar. Deze termijn is gekoppeld aan de
wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.
6.2 Taxatierapporten van oldtimers en youngtimers worden bewaard binnen de
aangegeven grenzen van de privacyregels.

7. Wat zijn uw rechten?
7.1 Toestemming/ intrekking toestemming verwerking persoonsgegevens
7.1.1 Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten stemt u hiermee in dat wij voor zakelijke
doeleinden, zoals omschreven in deze privacyverklaring, uw persoonsgegevens
verwerken.
7.1.2 U kunt te allen tijde uw gegeven toestemming intrekken. Echter, wanneer wij al uitvoering aan uw opdracht hebben gegeven zijn wij hierin ingevolge de wet begrensd. Mochten wij aan dit verzoek geen gehoor kunnen geven, dan zullen wij dit uiteraard aan u gemotiveerd kenbaar maken.
7.2 Inzage, correctie en verwijderen
7.2.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens op afspraak in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Wanneer u uw gegevens wilt inzien of wilt wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar info@diemex.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
7.2.2 Wanneer u uw gegevens verwijderd wilt hebben uit ons systeem dan kunt u een e-mail sturen naar info@diemex.nl. In verband met de geldende wet-en regelgeving is het niet mogelijk om uw digitale dossier binnen 7 jaar uit ons systeem te verwijderen. Wij hebben dan ook een wettelijke bewaarplicht.
7.2.3 Indien er nog geen uitvoering aan uw opdracht is gegeven kunnen wij op uw verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen inwilligen.

7.3 Klachten
7.3.1 Wanneer u van mening bent dat wij u in uw privacy hebben geschonden, dan
verzoeken wij u dit uiterlijk binnen 14 dagen aan ons te melden bij info@diemex.nl. Wij zullen dan contact met u opnemen.
7.3.2 U behoudt zich uiteraard het recht voor om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

8 Social media & Cookies
8.1 Wij maken gebruik van Facebook en Twitter om een breed publiek te trekken. Wij willen mensen op een voor ons toegankelijke manier voorzien van informatie en tips. Om te weten hoe deze social media kanalen met uw privacy omgaan raden wij u aan om de privacyverklaringen van deze kanalen door te lezen.
8.2 Wij maken geen gebruik van cookies.

9 Beveiliging
Al voor dat de nieuwe privacywet in werking is getreden, te weten sinds 2003, zijn wij al continue bezig met het optimaal beveiligen van uw persoonsgegevens. Wij maken gebruik van een afgeschermde datacentrum die zich in Amsterdam bevindt en welke door een gespecialiseerd ICT bedrijf wordt beheerd. In samenwerking met het ICT bedrijf hebben wij de nodige maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking.

10 Contact met ons opnemen
10.1 Wij controleren regelmatig of we aan de privacywetgeving voldoen. Als u vragen heeft
over deze privacyverklaring kunt u contact (zie artikel 1) met ons opnemen.
10.2 Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.
Wij raden u dan ook aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

*
* *

Wij zijn lid en trots partner van:

Vind jouw expert

Heeft u een opdracht aangevraagd en wilt u weten welke expert uw dossier in behandeling neem? Of heeft u vragen over een dossier? Toets hier onder uw kenteken in die aangegeven is en drukt u op zoeken om te zien welke expert uw dossier in behandeling heeft.

Let op: de expert kan pas op de dag van expertise gebeld worden vanaf 08:00 uur voor meer informatie.

Of neem contact met ons op tel: 020-3140990

Diensten

Diemex Expertise B.V.

Diemex Expertise B.V.
Verrijn Stuartweg 25
1112AW Diemen

Diemex Expertise is van maandag t/m vrijdag
van 8:30 t/m 17:00 uur telefonisch te bereiken

Tel: +31(0)20 3140990
Fax: +31(0)20 6002615

Email: info@diemex.nl
Audabox: 704100

BTW: NL859321216B01
KVK: 72147555